CarpetsCall
  • Tel: 0086-371-65059190
  • Fax: 0086-371-63509507
Write
  • Carpets
  • No.3 Yusheng Nanlu
  • Zhengzhou, Henan
  • China

Welcome to Carpets
We are located in Zhengzhou, Henan China.

CONTACT: Carpets Zhengzhou, Henan
Tel: 0086-371-65059190 Fax: 0086-371-63509507 Email: cczjie@163.com