Anji Huaxin Bamboo&wood Products Co.LtdCall
  • Tel: 0086-13625822453
  • Fax: 0086-572-5528585
Write
  • Anji Huaxin Bamboo&wood Products Co.Ltd
  • Ruancun Village, Shangshu Township,
  • Huzhou, Zhejiang 313300
  • China

Welcome to Anji Huaxin Bamboo&wood Products Co.Ltd
We are located in Huzhou, Zhejiang China.

CONTACT: Anji Huaxin Bamboo&wood Products Co.Ltd Huzhou, Zhejiang
Tel: 0086-13625822453 Fax: 0086-572-5528585 Email: hx_bamboo@yahoo.com